Ojiz qahramon

Serial tavsifi

Ojiz qahramon - Yosh Si Eun namunali o‘quvchi bo‘lib, maktab faoliyatida birinchi o‘rinni egallaydi. Jismonan, Yosh Si Eun zaif ko'rinadi, lekin u aqli, vositalari va psixologiyasidan foydalanib, maktab ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan zo'ravonlikka qarshi kurashadi.